Sertifisering

Takstmann:
Martin Hansen

Sertifiseringsnummer:
01032024-401

Sertifisering:
Takstmann har gjennomført utdanning hos Takstskolen og bestått eksamen som Takstmann.

Takstmann er utdannet og sertifisert ihh til:
Norsk Standard (NS) NS 3600, NS 3424, NS 3940.
Samt grunnleggende undervisning i TEK 17, fuktskader i Norske boliger og miljøskadelige stoffer i bygg.

Klage
Har denne Takstmann utført arbeide som ikke lever opp til kravene i de nevnte NS sertifiseringer, eller oppført seg uetisk. Kontakt Takstskolen.

Takstskolen

Det Norske Takstforbundet

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14A
0185 Oslo

Org nr. 922 329 532
NAV Org nr: 924 043 121